Följ oss på Facebook

Bild på utprovningBild på pratapparat

Välkommen till DART!

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med AKK - alternativ och kompletterande kommunikation - och datorstöd för alla åldrar.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling


Läs mer om DART och om vem som kan vända sig till oss här.


 

Aktuellt

 

EBH-rapport om kognitivt stöd

Publicerat 2013-11-04

 

Nu har det kommit en EBH-rapport om metoder för kognitivt stöd från Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. EBH står för evidensbaserad habilitering och är en verksamhet som tar fram rekommendationer kring interventioner i olika områden.

HafV-seminarium om äldre och ADHD

Publicerat 2013-10-31

 

Den 4 december anordnar Handikappforskning Väst (HafV) ett seminarium om äldre och ADHD med titeln "Är det värt att bry sig om ADHD på ålderns höst?". Föreläsare är Taina Guldberg-Kjär, fil dr och leg psykolog som forskar inom området. Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till alla som är intresserade.

Läs mer i inbjudan.

Nytt projekt om surfplatta och Alzheimers sjukdom

Publicerat 2013-10-24

 

Under hösten 2013 genomför DART ett pilotprojekt om kommunikation med surfplatta vid Alzheimers sjukdom. Projektet finansieras av och genomförs tillsammans med Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet.

Kontaktperson på DART är Ulrika Ferm.

iLearn - en webbplats om och för personer med funktionsnedsättning

Publicerat 2013-10-23

 

iLearn är ett EU projekt där Mora Folkhögskola tillsammans med sju andra länder har skapat en webbplats med kunskap och goda exempel för och om personer med funktionsnedsättning. Webbplatsen finns på http://www.ilearn-project.eu/.

Läs mer genom att klicka på inläggets rubrik.

Nytt exjobb som utvärderar KomHem

Publicerat 2013-10-17

 

Gresa Cacaj och Camilla Riese utförde sitt examensarbete i logopedi under DARTs ledning. De utvärderade hur föräldrakursen KomHem, som ges av DART, upplevdes av deltagare och kursledare. 

Här kan du läsa examensarbetet, Pilotutvärdering av KomHem:
En studie av deltagares och kursledares upplevelser av en fortsättningskurs
i kommunikation för föräldrar.

<-- Äldre inlägg