AKK-punkten - en möjlighet för dig som vill ha råd och stöd kring AKK


I takt med ökad kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och ökat utbud av metoder, hjälpmedel och tekniker får DART allt fler frågor kring såväl lågteknologiska hjälpmedel och metoder som brukares möjlighet att ta del av och använda Internetbaserad information och mer avancerade styrsätt som till exempel ögonstyrning. Detta är en helt naturlig följd av den utveckling som sker inom AKK-området och kräver nya typer av insatser från DART.

Vi på DART är därför glada att kunna erbjuda AKK-relaterad rådgivning ett par eftermiddagar varje termin. Rådgivningen sker inom ramen för ett forum som vi valt att kalla AKK-punkten.

Syfte och genomförande
AKK-punkten har skapats för att du som arbetar med personer som har kommunikationssvårigheter på ett enkelt sätt ska kunna få råd och stöd kring metodik, olika hjälpmedel, styrsätt och programvaror. Under en timme får du och dina kolleger möjlighet att tala med arbetsterapeut och logoped eller pedagog från DART. Rådgivningen bygger på dina/era behov. Du/ni presenterar dina/era frågeställningar och problem och vi diskuterar dessa och olika förslag på lösningar.

 

På AKK-punkten diskuterar vi inte enskilda ärenden och inga personidentifierade uppgifter får förekomma. Av denna anledning vändet sig AKK-punkten inte till föräldrar.


Målgrupp
AKK-punkten är till för personer som kommer i kontakt med AKK i sitt arbete
med barn, ungdomar och vuxna inom habilitering, daglig verksamhet, skola eller
annan verksamhet.

Kostnad
AKK-punkten är en kostnadsfri resurs för personal

Under hösten 2013 erbjuds följande tider:

20 november kl 13.00-14.00
20 november kl 14.30-15.30

 Anmälan görs till DART på telefon: 031-342 08 01

 

Lättläst version