Nytt exjobb som utvärderar KomHem

Publicerat 2013-10-17

Gresa Cacaj och Camilla Riese utförde sitt examensarbete i logopedi under DARTs ledning. De utvärderade hur föräldrakursen KomHem, som ges av DART, upplevdes av deltagare och kursledare. 

Här kan du läsa examensarbetet, Pilotutvärdering av KomHem:
En studie av deltagares och kursledares upplevelser av en fortsättningskurs
i kommunikation för föräldrar.