Nytt projekt om surfplatta och Alzheimers sjukdom

Publicerat 2013-10-24

Under hösten 2013 genomför DART ett pilotprojekt om kommunikation med surfplatta vid Alzheimers sjukdom. Projektet finansieras av och genomförs tillsammans med Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet.

Kontaktperson på DART är Ulrika Ferm.