EBH-rapport om kognitivt stöd

Publicerat 2013-11-04

Nu har det kommit en EBH-rapport om metoder för kognitivt stöd från Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. EBH står för evidensbaserad habilitering och är en verksamhet som tar fram rekommendationer kring interventioner i olika områden.