Vad är DART?

 

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med AKK - alternativ och kompletterande kommunikation - och datorstöd för alla åldrar.


Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling


Vi arbetar i team. Vår stab består av personer med olika yrkesbakgrund och specialisering: logopeder, arbetsterapeuter, pedagoger, datalingvister, tekniker och administrativ personal. DART är organiserat inom Neurologi, Psykiatri och Habilitering och ligger i område 1 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Vem kan vända sig till DART?

  • Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
  • Föräldrar och närstående till dessa personer
  • Personal inom habilitering och rehabilitering samt annan vårdverksamhet
  • Personal inom skola, dagcenter och boendeverksamhet 


Vill du finnas med i DARTs adressregister och få våra utskick om kurser och andra aktiviteter?

Anmäl dig här