Forskning och utveckling

Bild på forskningDen snabba utvecklingen inom tekniken för IT och kommunikation ger nya möjligheter att utveckla hjälpmedel. Vår kunskap om teknik och metodik behöver hela tiden förnyas för att den nya tekniken skall fungera i vardagen och tillsammans med traditionella metoder och enklare hjälpmedel. 

Det är därför en mycket viktig del av DARTs uppdrag att medverka i utveckling och forskning inom dessa områden, och att förmedla aktuella resultat av eget och andras FoU-arbete till våra uppdragsgivare.

Lättläst version