Samtalsmatta

Svenska erfarenheter av metoden

 

En skrift och en film om en metod för att ta reda på vad en person tycker om något speciellt.

I skriften beskriver vi metoden samtalsmatta. Skriften innehåller också resultat från forskning och projekt i Skottland och Sverige samt svenska erfarenheter.

I filmen visar några personer hur de använder samtalsmatta.

Metoden kommer från Skottland och heter TalkingMats. Projektet har genomförts med stöd ur Allmänna arvsfonden.

Pris: 250 :-
inkl. moms och frakt

 

 


 

Jag önskar beställa ex av rapporten och filmen om samtalsmatta.

 

Leveransadress

Namn

 

Gatuadress

 

Postnummer Ort

Telefonnummer E-postadress

 

 

Fakturaadress (om annat än ovan)

Refnr

Org.nr/Personnummer
10 siffror + bindestreck. Ex 112233-4455

Om beställningen ska betalas av en privatperson, ange personnummer, om beställningen ska betalas av företag/organisation/förening, ange organisationsnummer.