Utbildning/Information

 

En av DARTs uppgifter är att sprida kunskap kring kommunikation och anpassning av datorhjälpmedel och deras användningsområden. Detta sker genom informationsspridning t ex i form av tematräffar och studiebesök. Vidare har vi ett stort kursutbud som presenteras i en kursöversikt. Vi genomför också uppdragsutbildning efter önskemål.

Informationsspridning

En viktig del av DARTs verksamhet är att informera om de möjligheter datorstöd kan ge personer med funktionsnedsättningar. Programvara, teknik och metodik utvecklas ständigt. DART driver och följer utvecklingen och nyheter inom området presenteras på tematräffar. Dessa hålls ca två gånger per termin. Här kan du läsa om våra teman.

Till DART kan man också komma på studiebesök i större eller mindre grupper. Man kan också komma på programvisning. Då dukar vi upp ett antal program som ni kan titta närmare på, med eller utan handledning. DART har en också omfattande telefonstödsverksamhet. T ex får vi samtal om hur man kan få hjälp och vart man vänder sig samt med frågor om programvaror och datorutrustning.

Bild på utbildning

Kurser

DART erbjuder kurser, seminarier och workshops, vilka finns presenterade i en kursöversikt där du kan klicka vidare till en fullständig presentation av varje kurs och anmäla dig online. Du kan ladda också ner en anmälningsblankett.
Du kan även anmäla dig till DARTs adressregister och få våra utskick om kurser och andra aktiviteter.

På DART satsar vi på kurser med god kvalitet, med ett anpassat deltagarantal. Detta ger ett gott klimat för utbyte och diskussion under kursen och ger möjlighet att få svar på individuella frågor. På våra datorkurser innebär det att du alltid har tillgång till en egen dator. Vi arbetar med en lärandemodell där föreläsningsmoment varvas med övningar av olika slag.

AKK-punkten

På DART har vi också ett forum för AKK-relaterad rådgivning. Du kan läsa mer om AKK-punkten här.

Uppdragsutbildning

DART har också en omfattande uppdragsutbildning. Ni bestämmer innehållet i utbildningen, hur många ni vill vara, när utbildningen skall ske och om ni kanske vill ha den på hemorten. Ofta ombeds vi sy ihop en utbildning kring en viss brukares hjälpmedel. Hör av er om ni har frågor eller önskar en offert på en föreläsning eller ett utbildningspaket.

Kontakta DARTs administratör, 031-342 08 01, eller enhetschef Anette Ihrelius, 031-342 08 10 för vidare information

Övriga enheter inom Regionhabiliteringen anordnar också kurser. Se vidare på deras hemsida.

 

 

Lättläst version