Utredning


Har man kommunikationssvårigheter eller svårt att läsa och skriva på grund av till
exempel tal- och språkstörning, rörelsehinder, eller synnedsättning kan man
komma till DART. Vi kan då hjälpa till med att hitta hjälpmedel och metoder som
kompenserar dessa svårigheter.

En utredning på DART börjar alltid
med en remissmöte.

På remissmötet bestämmer vi
tillsammans om vi ska arbeta med
handledning eller gemensam
problemlösning
.

Bild på utropvning


Handledning innebär att de inom habiliteringen som arbetar med personen kommer till  DART och får stöd i hur man kan arbeta på hemmaplan. Antal handledningsträffar varierar beroende på problem och behov.

Gemensam problemlösning innebär att personer som är viktiga för klienten, och klienten själv, deltar i arbetet på DART. Först hålls ett planeringsmöte. Här diskuterar vi det aktuella problemet och sätter upp mål för det fortsatta arbetet. Ibland är ett planeringsmöte tillräckligt för att hemteamet ska komma vidare men ofta behöver DART stödja med ytterligare insatser. Det kan vara utprovning eller introduktion och utbildning kring system, anpassningar, programvara och metodik. DARTs insatser rör nästan alltid både låg- och högteknologisk kommunikation.

DART dokumenterar alla insatser i utförliga rapporter.

Här kan man läsa om tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering

 

Läs mer om DARTs klientverksamhet här

Hur gör man för att få hjälp av DART?


Lättläst version