Kan vuxna komma till DART?

Ja!

DART tillhör Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus men tar också emot vuxna och deras personal.                     

Vi som arbetar på DART är mycket angelägna om att vuxna personer med kognitiva och kommunikativa funktionnedsättningar ska få stöd för att kunna kommunicera, ha inflytande över sitt eget liv och delta i samhället på samma villkor som andra.

 


Arbetar DART bara med datorer?

Nej!

DART arbetar med både lågteknologi och högteknologi. Det viktiga är att en person får det stöd hon eller han behöver. Detta stöd består ofta av en blandning av hjälpmedel och metoder. Kommunikationskartor, tecken som AKK, introduktionskort, kommunikationspass, samtalsmatta, samtalshjälpmedel, datorer och mobiltelefoner, ögonpekningsramar och ögonstyrning till dator är exempel på redskap och metoder som kan prövas på DART.

I alla utredningar som görs på DART läggs dessutom stor vikt vid kommunikationssituationen och de strategier som används av personen själv och hennes eller hans kommunikationspartners.

De insatser som ges via DART bygger på aktuell forskning. Detta innebär bland annat att vi utgår från att alla människor kommunicerar på något sätt. Hur kommunikationen ser ut och fungerar undersöker man bäst genom att studera faktisk kommunikation och pröva hur olika hjälpmedel och metoder fungerar i vardagligt liv.

 


Vad kostar det att komma till DART?

För personer som tillhör barn- och ungdomshabiliteringen i Västra Götalandsregionen ingår utredning på DART i regionens vårdavtal.

Insatser rörande vuxna samt barn- och ungdomar från andra delar av Sverige debiteras enligt gällande prislista. Hur en utredning på DART finansieras varierar. I vissa fall finansieras utredningen av inremitterande habiliterings-/rehabiliteringsverksamhet. Kontakta ansvarig arbetsterapeut eller logoped. Hon eller han kan konsultera kostnadsansvarig för hjälpmedel.

Mer information om utredning på DART och anmälningsblankett finner du här.